top of page

GDPR

1. Zpracování osobních údajů:

Na našem webu používáme formuláře pro účastníky workshopu, kde shromažďujeme následující údaje: jméno, příjmení, věk a e-mail. Procesem přihlášení rovněž poskytují údaje prostřednictvím vyplněné přihlášky ve formátu Word, která obsahuje jméno, příjmení, věk, e-mail, telefon, jméno rodičů, e-mail rodičů a telefon rodičů.

2. Práva jednotlivců:

Každý jednotlivec má právo na správu svých osobních údajů.

3. Souhlas:

Při účasti na workshopu musí účastníci souhlasit se zpracováním osobních údajů a s fotografováním a natáčením při workshopu pro propagační účely. Tento souhlas je udělen samotným aktem přihlášení.

4. Odvolání souhlasu:

Účastníci mají možnost odvolat svůj souhlas zrušením své účasti na workshopu.

5. Zabezpečení údajů:

Údaje z formulářů jsou uchovávány na platformě Wix. Dbáme na vysoký standard bezpečnosti, který je obecným standardem pro platformy tohoto druhu.

6. Odpovědná osoba:

Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů je Filip Veverka, organizátor workshopu. Kontakt: info@praguesummerballet.com, telefon +420 739 208 004.

7. Cookies:

Zatím nemáme aktivovány žádné analytické nástroje na sledování souborů cookie.

bottom of page